Thermen Bussloo

Organisatie

De VNSWB is een branche organisatie die de belangen van de aangesloten leden behartigt. De VNSWB  is een op zichzelf staande, zelfstandige vereniging met een bestuur en twee managers die de aangesloten leden in het land bezoeken.

MISSIE
De VNSWB is een branche organisatie die de belangen van de aangesloten leden uit de sauna- en wellnessbranche op diverse onderdelen behartigt. De organisatie draagt bij aan een kwalitatieve en innovatie groei van de branche door bundeling van krachten op het gebied van o.a. kennisdeling, collectieve inkoop en gezondheidheidsaspecten. Maatschappelijk ondernemen en duurzame bedrijfsvoering staan daarbij hoog in het vaandel.

VISIE
De VNSWB wil door de bundeling van krachten een platform creëren dat de belangen van de Nederlandse sauna- en wellnessbedrijven en haar medewerkers behartigt én naar een hoger niveau brengt. Door het creëren van een platform is de vereniging in staat om op een krachtige en heldere wijze over de ontwikkelingen en belangen in gesprek te gaan met de lokale, provinciale en landelijke overheden.